Gofraj (Gofre) Baskı

Gofraj (Gofre) Baskı
Gofre, polyester başta olmak üzere sentetik elyaf ağırlıklı kumaşa; ısıtılmış metal silindirik kalıpları kullanarak, değişik 3 boyutlu desenler veya istenen farklı türde gofre efektini vermek için uygulanan baskı tekniğidir.
Kumaşa kalıcı şekil verme yöntemlerinden biri olan gofre tekniğindeki amaç kumaşı katlamak değil, bazı motifleri kumaşa basmaktır. Gofraj silindiri, basınç ve sıcaklığı kumaşa iletilebilen üç boyutlu tasarlanmış bir silindire sahiptir. Sert silindir üzerine işlenen gravür derinliğine göre derin baskı ve düz baskı etkileri elde edilmektedir. Gofre makinesinin çalışma prensibine ve basılan desenin özelliğine bağlı olarak gofre işlemini ikiye ayırarak incelemek doğru olacaktır.
Derin baskı (raporlu baskı): Genellikle iki merdaneli olan bu tipte, sert merdaneye işlenen motifin derinliği fazladır. Kumaş geçirilmeye başlanmadan önce çelik silindir üzerine grave edilen desen, elastiki silindir yüzeyine sanki negatifiymiş gibi basılır. Gravürlerin deformasyon derinliği daima materyal kalınlığından daha fazladır. Burada silindirlerin birbirlerine kaymadan dönmeleri gerekmektedir. Merdanelerin çaplarının birbirlerine oranlarının tam sayılara bölünebilecek şekilde olması da zorunludur. Çoğunlukla 1/2 oranı uygulanmaktadır. Buna göre raporlu baskı gofresinde her desen için ayrı bir sert merdane, elastiki merdane ve rapor dişlilerine ihtiyaç vardır. Bu da hem maliyeti artırmakta hem de bir desenden başka desene geçilirken gerekli hazırlık süresini iyice uzatmaktadır. Buna karşın bu şekildeki baskı ile elde edilen desenler hem daha belirgin hem de daha düzgün olmaktadır.
Düz baskı: Bu baskı yönteminde ise kumaşın sadece bir yüzü etkilenmektedir. Silindir üzerindeki desenin karşı silindire geçişini önlemek için gofre silindirinin çaplarının oranı 1/2’den büyük ya da küçük tutulmuştur. Buna göre selüloz liflerinden yapılmış mamullerde ise kumaş buruşmazlık sağlayıcı apre uygulanıp, baskı kalandırından geçirilirse kumaşa basılan motiflerin de fiksajı sağlanmaktadır. Böylece hem basılan desen yıkamaya dayanıklı olmakta hem de kumaş buruşmazlık özellikleri kazanmaktadır.